Apliko

http://www.shoqatakercova.com/wp-content/uploads/2019/02/Formular_19.pdf

Formular_19

Kushtet që duhet ti plotësoj studenti/-ja për të përfituar nga ndihma e SHKKZ

Plotësoje Formularin dhe kompletoj te gjitha te dhenat ne nje File pdf dhe dergoni ne mail

shoqatakercova@gmail.com